BÀI BÁO ĐĂNG TRONG HỘI THẢO 

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên Hội thảo

Năm

Ghi chú

1

Study land potential for orientation of agricultural land use in Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province

Nguyen Huu Thanh, Luyen Huu Cu, Hoang Le Huong, Nguyen Van Thao, Nguyen Duc Hung, Nguyen Tho Hoang, Ngo Thanh Son

Integrated Land & Water management and Climate change in Vietnam and Japan

2019

Download

2

Applying the linear mathematical model to determine the structure of agricultural land use in Bac Ninh Province

Nguyen Tuan Anh, Nguyen Xuan Thanh , Quyen Thi Lan Phuong , Do Van Nha

Integrated Land & Water management and Climate change in Vietnam and Japan

2019

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

Năm xuất bản

Ghi chú

1

Chất lượng nguồn nước tại Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Phạm Bích Tuấn, Nguyễn Xuân Thanh, Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Hữu Thành

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2019

Download

2

Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984-2016

Ngô Thanh Sơn, Hoàng Lê Hường, Luyện Hữu Cử, Nguyễn Hữu Thành

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2018

Download

3

Chemical speaciation and bioavailability concentration of arsenic and heavy metals in sediment and soil coresin estuarin ecosystem, Vietnam

Nguyen Van Thinh, Yasuhito, Tatsuro Adachi, Phong K. Thai, Nobuhiko Nakano, Akinori Ozaki, Yoshihiro Kuwahara, Ryosuke Kato, Masato Makio, Kiyoshi Kurosawa

Microchemical Journal

2018

Download

4

Predicting Land Use and Climate Changes Scenarios Impactson Runoff and Soil Erosion: A Case Study in Hoa Binh Province,Lower Da River Basin, Northwest Vietnam


Ngo Thanh Son, Nguyen Duy Binh

EnvironmentAsia

2020

Download

5

Removal of lead and other toxic metals in heavily contaminated soil
using biodegradable chelators: GLDA, citric acid and ascorbic acid

Nguyen Van Thinh, Yasuhito Osanai, Tatsuro Adachi, Bui Thi Sinh Vuong,
Ippei Kitano, Nguyen Thuy Chung, Phong K. Thai

Chemosphere

2021

Download

6

Trace toxic elements in agricultural soil and sediment in the biggest
estuarine area, northern Vietnam

Nguyen Van Thinh, Akinori Ozaki, Yasuhito Osanai, Kiyoshi Kurosawa1

Paddy and Water Environment

2019

Download

7

Arsenic Speciation and Extraction and the
Significance of Biodegradable Acid on Arsenic
Removal—An Approach for Remediation of
Arsenic-Contaminated Soil

Thinh Nguyen Van, Yasuhito Osanai, Hai Do Nguyen and Kiyoshi Kurosawa

International Journal of Environmental Research and Public Health

 

2017

Download

8

Chemical speciation and bioavailability concentration of arsenic and
heavy metals in sediment and soil cores in estuarine ecosystem, Vietnam

Nguyen Van Thinh, Yasuhito Osanai, Tatsuro Adachi, Phong K. Thai, Nobuhiko Nakano, Akinori Ozaki,
Yoshihiro Kuwahara, Ryosuke Kato, Masato Makio, Kiyoshi Kurosawa

Microchemical Journal

2018

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.