Số TT TÊN DỰ ÁN
1 Tư vấn đo vẽ lập bản trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ lập hồ sơ đất để xin giao xây dựng dự án: Đường GTLT từ TL 283 đi Liễu Ngạn đoạn qua xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
2 Trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ lập hồ sơ đất để xin giao xây dựng dự án: Đường trục xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
3 Lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
4 Lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: ĐTXD công trình Đường giao thông từ TL 283 mới đi thôn Liễu Ngàn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
5 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các xã của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.