TT

TÊN DỰ ÁN

1

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

2

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

3

Thống kê đất đai hàng năm Thị trấn Thứa

4

Thống kê đất đai hàng năm xã An Thịnh

5

Thống kê đất đai hàng năm xã Bình Định

6

Thống kê đất đai hàng năm xã Lai Hạ

7

Thống kê đất đai hàng năm xã Lâm Thao

8

Thống kê đất đai hàng năm xã Minh Tân

9

Thống kê đất đai hàng năm xã Phú Hòa

10

Thống kê đất đai hàng năm xã Phú Lương

11

Thống kê đất đai hàng năm xã Quảng Phú

12

Thống kê đất đai hàng năm xã Tân Lãng

13

Thống kê đất đai hàng năm xã Trung Chính

14

Thống kê đất đai hàng năm xã Trung Kênh

15

Thống kê đất đai hàng năm xã Trừng Xá

16

Thống kê đất đai hàng năm xã Mỹ Hương


TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.