TT

TÊN DỰ ÁN

1

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

4

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

5

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

6

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

7

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

8

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đăk Mil

9

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

10

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

11

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

12

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

13

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

14

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

15

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

16

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

17

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

18

Điều tra theo mẫu phiếu và tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra, thuộc đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020 định hướng 2030 tỉnh Bắc Giang

19

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

20

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

21

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

22

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

23

Lập KH sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

24

Lập KH sử dụng đất năm 2018 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

25

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

26

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

27

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

28

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

29

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

30

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

31

Lập QH các khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2030

32

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

33

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

34

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

35

Điều chỉnh Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

36

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

37

Lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nọi

38

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

39

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

40

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

41

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Ngọc Hồi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

42

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

43

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

44

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

45

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

46

Quy hoạch nông nghiệp Yên Lạc

47

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.