Tin tức và sự kiện
Thực hiện Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/HĐ-DVTV ngày 12 tháng 12 năm 2020 về việc Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn, từ tháng 12/2020 đến nay Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn.
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Triển khai kế hoạch số 1216/HVN-YT ngày 30/7/2020 của Ban Giám đốc Học viện về việc phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên môi trường đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và đảm bảo kế hoạch hoạt động của trung tâm như sau:
Quảng bá tuyển sinh năm 2020 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện Thông báo số 1025/TB-HVN ngày 02/7/2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tăng cường quảng bá tuyển sinh năm 2020, ngày 15/7/2020 Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Tài nguyên Môi trường đã tiến hành thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh tại Trường THPT Hậu Lộc 2 và Trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Đào tạo nhân lực cho ngành Khoa học đất - Nhiệm vụ quan trọng của Học viện Nông nghiệp Việt nam
Ngành Khoa học đất (Soil Science) là ngành nghiên cứu chuyên sâu về tài nguyên đất trên địa cầu. Các lĩnh vực nghiên cứu của ngành gồm: Nghiên cứu quá trình hình thành đất, phân loại và xây dựng bản đồ đất; các thuộc tính vật lý, hóa học, sinh học và độ phì nhiêu của đất; cũng như nghiên cứu các thuộc tính này trong mối liên hệ với việc sử dụng và quản lý đất đai…
Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng
Theo học ngành Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng, sinh viên được trang bị kiến thức về khoa học cây trồng, khoa học đất và môi trường để xác định nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách hiệu quả, đạt năng suất cao và chất lượng tốt; vận dụng các kiến thức về công nghệ và thiết bị sản xuất phân bón, kinh tế và quản trị vào quá trình sản xuất và kinh doanh phân bó
Quản lý bất động sản - Ngành học hấp dẫn với cơ hội việc làm rộng mở, năng động và thu nhập cao
Ngành Quản lý bất động sản là ngành học cung cấp những kiến thức cơ bản để thực hiện công tác quản lý và kinh doanh bất động sản. Sinh viên theo học ngành này được trang bị kiến thức nền tảng, áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, môi trường, chính trị, xã hội vào lĩnh vực quản lý bất động sản; Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính sách, pháp luật đến quản lý, kinh doanh bất động
Quản lý đất đai - Ngành học hấp dẫn dành cho các bạn trẻ
Thực tế cho thấy, quản lý đất đai là công việc hấp dẫn đối với một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động trẻ hiện nay. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai đến từ việc trực tiếp tham gia thị trường nhà đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, định giá đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… Đây là một công việc ổ
TIN VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2019 NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH HƯNG YÊN
Thực hiện Hợp đồng Khoa học công nghệ số 14/2019/HĐ-SKHCN, Trung tâm Tư vấn KHCN Tài nguyên Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ Nông hóa hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất chuối tây tại Hưng Yên” (do TS. Nguyễn Thu Hà là chủ nhiệm nhiệm vụ).
5358

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.