Ngày 11 tháng 12 năm 2019, thực hiện kế hoạch làm việc, Trung tâm Tư Vấn khoa học công nghệ tài nguyên môi trường – Học viện nông nghiệp Việt Nam đã tiếp và làm việc với GS. Nathaniel Batayan, trường ĐH Los Banos – Philippines tại trụ sở của trung tâm (P102 nhà B1).

 

PGS.TS Đỗ Văn Nhạ giới thiệu về trung tâm

PGS.TS Đỗ Văn Nhạ giới thiệu về trung tâm

Thành phần tham dự bao gồm:

-         PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ - Phó giám đốc phụ trách trung tâm

-         TS. Ngô Thanh Sơn

-         TS. Quyền Thị Lan Phương

-         TS. Nguyễn Thị Thu Hà

-         ThS. Hoàng Lê Hường

-         ThS. Nguyễn Tuấn Anh

-         ThS. Nguyễn Đức Lộc

-         ThS. Nguyễn Khác Việt Ba

-         ThS. Nguyễn Quang Huy

-         Các thành viên khác

Nội dung làm việc:

- Hai bên đã trình bày các nội dung, các đề tài nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

          - Hai bên thảo luận một số nội dung có thể hợp tác thực hiện các nghiên cứu trong tương lai đó là: Vấn đề khô hạn trên các vùng của Việt Nam; Vấn đề trượt lở đất tại các vùng núi; Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên; Vấn đề chất lượng đất và các vấn đề khác.

          - GS. Nathaniel Batayan sẽ hỗ trợ các thành viên của trung tâm tiếp cận chương trình học tập tại trường ĐH Los Banos và các nguồn học bổng cho học tập tiến sỹ như (SEARCA).

          Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp và mở ra cơ hội cho các cán bộ và thành viên trung tâm được tiếp xúc, hợp tác trong nghiên cứu và cơ hội học tập tại Philippines.

 

Hai bên thảo luận về các kết quả nghiên cứu và triển vọng hợp tác trong tương lai

Hai bên thảo luận về các kết quả nghiên cứu

và triển vọng hợp tác trong tương lai

TTTVKHCNTNMT