Thực hiện Hợp đồng Khoa học công nghệ số 14/2019/HĐ-SKHCN, Trung tâm Tư vấn KHCN Tài nguyên Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ Nông hóa hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất chuối tây tại Hưng Yên” (do TS. Nguyễn Thu Hà là chủ nhiệm nhiệm vụ). 

            Ngày 4/6/2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhóm đề tài đã báo cáo sơ kết 2019 với sự tham dự của các GS, PGS. TS của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại diện của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên. Kết quả năm 2019, nhóm đã thực hiện tốt các nội dung theo đăng ký ban đầu đó là đánh giá hiện trạng quy trình canh tác và các yếu tố hạn chế về dinh dưỡng trong đất trồng chuối tây tại Khoái Châu, Hưng Yên, đồng thời ứng dụng những kỹ thuật trong lĩnh vực nông hóa để hoàn thiện chế độ bón phân cho chuối tây tại địa bàn nghiên cứu. Các kết quả được hội nghị đánh giá rất cao, có ý nghĩa thực tiễn và đề tài có thể hoàn thành tốt trong năm 2020. Ngoài ra, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ của các chuyên gia như GS.TS. Nguyễn Hữu Thành, TS. Luyện Hữu Cử, TS. Trần Thị Thiêm, TS. Quyền Thị Lan Phương… và đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

            Đây là cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm và bước đầu tạo ra sự liên kết, phối hợp giữa các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhà quản lý và người dân địa phương trong sản xuất nông nghiệp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ