Đất, Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng
5559

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

1

Phân tích mẫu đất tỉnh Sơn La thuộc nhiệm vụ "Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Sơn La"

Trung tâm Đánh giá đất

2

Thực hiện Điều tra, đánh giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Trung tâm Đánh giá đất

3

Phân tích mẫu đất Gia Lai phục vụ dự án: "Điều tra đánh giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020"

Trung tâm Đánh giá đất

4

Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

5

Đánh giá đặc tính nông hóa - thổ nhưỡng của đất sản rau củ tại Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tổ chức Good Neighbors International (GNI)

6

Lập đề cương, dự toán dự án Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

 


TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.