Lãnh đạo Trung tâm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

Giám đốc

dovannha@vnua.edu.vn

035.3383.368

2

TS. Luyện Hữu Cử

Phó Giám đốc

luyenhuucu@vnua.edu.vn

0936.362.628

 

Cán bộ Trung tâm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Đỗ Văn Nhạ

Giám đốc

dovannha@vnua.edu.vn

035.3383.368

2

TS. Luyện Hữu Cử

Phó Giám đốc

luyenhuucu@vnua.edu.vn

0936.362.628

3

Trần Thị Thoa

Kế toán

tranthithoa.hua@gmail.com

01294.220.608

4

Nguyễn Hữu Thành

CTV

nguyenhuuthanh@vnua.edu.vn

0912.729.016

5

Trần Trọng Phương

CTV

ttphuong@vnua.edu.vn

0989.885.868

6

Phạm Bích Tuấn

CTV

pbtuan@vnua.edu.vn

0985.081.434

7

Trần Xuân Biên

CTV

tranxuanbien68@gmail.com

0946.306.306

8

Nguyễn Quang Huy

CTV

nqhuy@vnua.edu.vn

01224.277.242

9

Đỗ Nguyên Hải

CTV

haisardc@gmail.com

0904.113.963

10

Nguyễn Tất Cảnh

CTV

ntcanh@vnua.edu.vn

0912.144.589

11

Nguyễn Đức Lộc

CTV

ndloc@vnua.edu.vn

0903.428.148

12

Nguyễn Khắc năng

CTV

nguyen.khac.nang@vnua.edu.vn

0977.341.550

13

Nguyễn Đình Trung

CTV

baoan@gmail.com

0963.962.286

14

Ngô Thanh Sơn

CTV

ntson@vnua.edu.vn

0914.346.264

15

Hoàng Lê Hường

Nhân viên

hlhuong@vnua.edu.vn

0902.248.824

16

Nguyễn Văn Quân

CTV

nvquan@vnua.edu.vn

0912.815.496

17

Nguyễn Đức Thuận

CTV

ndthuan@vnua.edu.vn

0973.117.180

18

Nguyễn Tuấn Anh

CTV

ntanh87@vnua.edu.vn

0912.784.627

19

Nguyễn Khắc Việt Ba

CTV

nguyenkhacvietba@vnua.edu.vn

0905.140.687

20

Nguyễn Quang Học

CTV

nqhoc@vnua.edu.vn

0912.326.385

21

Phạm Văn Vân

CTV

phamvan72@vnua.edu.vn

0966.868.938

22

Nguyễn Thị Kim Khánh

Văn phòng

ntkkhanh@vnua.edu.vn

0982.710.967

23

Hoàng Văn Mùa

Nhân viên

hvmua@vnua.edu.vn

0915.397.667

24

Đỗ Thị Đức Hạnh

CTV

dtdhanh@vnua.edu.vn

0989.055.956

 


luyenhuucu@vnua.edu.vn

luyenhuucu@vnua.edu.vn

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.32.12.7990

Email: cctsnre@vnua.edu.vn

Sitemap

Copyright © 2019 VNUA. All rights reserved.