CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Đơn vị

Email

Điện thoại

1

Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS

Phó Giám đốc phụ trách

BM Quy hoạch đất

 

 

2

Luyện Hữu Cử

Tiến sỹ

Phó Giám đốc

BM Khoa học đất

 

 

 

NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Đơn vị

Email

Điện thoại

1

Hoàng Văn Mùa

Thạc sỹ

Cộng tác viên

Hội Khoa học đất

 

 

2

Đỗ Nguyên Hải

PGS.TS

Cộng tác viên

BM Khoa học đất

 

 

3

Nguyễn Hữu Thành

GS.TS

Cộng tác viên

BM Khoa học đất

 

 

4

Nguyễn Tất Cảnh

PGS.TS

Cộng tác viên

BM Canh tác

 

 

5

Nguyễn Quang Học

PGS.TS

Cộng tác viên

BM Quy hoạch đất

 

 

6

Nguyễn Thị Kim Khánh

Cử nhân

Thủ quỹ

 

 

 

7

Nguyễn Văn Quân

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Quản lý đất đai

 

 

8

Phạm Văn Vân

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Hệ thống thông tin đất đai

 

 

9

Phạm Bích Tuấn

Thạc sỹ

Cộng tác viên

Văn phòng Khoa

 

 

10

Đỗ Thị Đức Hạnh

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Quản lý đất đai

 

 

11

Trần Trọng Phương

PGS.TS

Cộng tác viên

BM Trắc địa bản đồ

 

 

12

Trần Minh Tiến

PGS.TS

Cộng tác viên

Viện Nông hóa – Thổ nhưỡng

 

 

13

Phan Thị Thanh Huyền

PGS.TS

Cộng tác viên

BM Quản lý đất đai

 

 

14

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Quy hoạch đất

 

 

15

Quyền Thị Lan Phương

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Quy hoạch đất

 

 

16

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Trắc địa bản đồ

 

 

17

Nguyễn Thu Hà

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Nông hóa

 

 

18

Bùi Lê Vinh

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Quản lý đất đai

 

 

19

Nguyễn Đức Hùng

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Khoa học đất

 

 

20

Ngô Thanh Sơn

Tiến sỹ

Cộng tác viên

BM Tài nguyên nước

 

 

21

Trần Thị Thoa

Cử nhân

Kế toán

 

 

 

22

Nguyễn Đình Trung

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Trắc địa bản đồ

 

 

23

Nguyễn Văn Thao

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Nông hóa

 

 

24

Nguyễn Đức Lộc

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Trắc địa bản đồ

 

 

25

Nguyễn Khắc Năng

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Trắc địa bản đồ

 

 

26

Nguyễn Thọ Hoàng

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Khoa học đất

 

 

27

Hoàng Lê Hường

Thạc sỹ

Nhân viên

 

 

 

28

Nguyễn Khắc Việt Ba

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Quy hoạch đất

 

 

29

Nguyễn Đức Thuận

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Hệ thống thông tin đất đai

 

 

30

Đoàn Thanh Thủy

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Hệ thống thông tin đất đai

 

 

31

Nguyễn Văn Thịnh

Tiến sỹ

Nhân viên

 

 

 

32

Nguyễn Quang Huy

Thạc sỹ

Cộng tác viên

BM Quy hoạch đất

 

 

33

Trần Minh Trang

Cử nhân

Nhân viên

 

 

 

34

Nguyễn Khắc Huy

Thạc sỹ

Nhân viên