Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ngày 31 tháng 10 năm 2019, từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020 Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Tài nguyên Môi trường đã thực hiện dự án tư vấn Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn.

Việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kim Sơn nhằm giải quyết các mối quan hệ về đất đai. Căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế – xã hội và các điều kiện cụ thể của huyện, điều hoà quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi, đất ở nông thôn và phát triển nông nghiệp; đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu khống chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và cấp xã trên phạm vi của huyện. Như vậy, để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Kim Sơn trong năm 2020 và xa hơn nữa, việc tính toán, bố trí phân bổ quỹ đất, kết hợp hài hoà nhu cầu sử dụng đất các ngành một cách hợp lý là hết sức quan trọng và cấp bách hiện nay.

Kết quả của dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn đã được UBND huyện Kim Sơn và Ban Quản lý dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Sơn nghiệm thu, đánh giá cao và đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.