VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) được đổi tên theo Quyết định số 938/QĐ-NNH, ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (QĐ đổi tên từ tên Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững được thành lập từ năm 26/3/1996 thành tên Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường). Xem thêm

ĐỐI TÁC