CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

Giám đốc

TS. Luyện Hữu Cử

Phó Giám đốc

TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

2. NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

TT Họ và tên Chức danh Chức vụ Đơn vị Email

Điện thoại

1

Hoàng Văn Mùa Thạc sỹ Cộng tác viên Hội Khoa học đất

2

Đỗ Nguyên Hải PGS.TS Cộng tác viên BM Khoa học đất

3

Nguyễn Hữu Thành GS.TS Cộng tác viên BM Khoa học đất

4

Nguyễn Tất Cảnh PGS.TS Cộng tác viên BM Canh tác

5

Nguyễn Quang Học PGS.TS Cộng tác viên BM Quy hoạch đất

6

Nguyễn Thị Kim Khánh Cử nhân Thủ quỹ

7

Nguyễn Văn Quân Tiến sỹ Cộng tác viên BM Quản lý đất đai

8

Phạm Văn Vân Tiến sỹ Cộng tác viên BM Hệ thống thông tin đất đai

9

Phạm Bích Tuấn Thạc sỹ Cộng tác viên Văn phòng Khoa

10

Đỗ Thị Đức Hạnh Tiến sỹ Cộng tác viên BM Quản lý đất đai

11

Trần Trọng Phương PGS.TS Cộng tác viên BM Trắc địa bản đồ

12

Trần Minh Tiến PGS.TS Cộng tác viên Viện Nông hóa – Thổ nhưỡng

13

Phan Thị Thanh Huyền PGS.TS Cộng tác viên BM Quản lý đất đai

14

Nguyễn Tuấn Anh Thạc sỹ Cộng tác viên BM Quy hoạch đất

15

Quyền Thị Lan Phương Tiến sỹ Cộng tác viên BM Quy hoạch đất

16

Nguyễn Thị Thu Hiền Tiến sỹ Cộng tác viên BM Trắc địa bản đồ

17

Nguyễn Thu Hà Tiến sỹ Cộng tác viên BM Nông hóa

18

Bùi Lê Vinh Tiến sỹ Cộng tác viên BM Quản lý đất đai

19

Nguyễn Đức Hùng Thạc sỹ Cộng tác viên BM Khoa học đất

20

Ngô Thanh Sơn Tiến sỹ Cộng tác viên BM Tài nguyên nước

21

Trần Thị Thoa Cử nhân Kế toán

23

Nguyễn Văn Thao Thạc sỹ Cộng tác viên BM Nông hóa

24

Nguyễn Đức Lộc Thạc sỹ Cộng tác viên BM Trắc địa bản đồ

25

Nguyễn Khắc Năng Thạc sỹ Cộng tác viên BM Trắc địa bản đồ

26

Nguyễn Thọ Hoàng Thạc sỹ Cộng tác viên BM Khoa học đất

27

Hoàng Lê Hường Thạc sỹ Nhân viên

28

Nguyễn Khắc Việt Ba Thạc sỹ Cộng tác viên BM Quy hoạch đất

29

Nguyễn Đức Thuận Thạc sỹ Cộng tác viên BM Hệ thống thông tin đất đai

30

Đoàn Thanh Thủy Thạc sỹ Cộng tác viên BM Hệ thống thông tin đất đai

31

Nguyễn Văn Thịnh Tiến sỹ Nhân viên

32

Nguyễn Quang Huy Thạc sỹ Cộng tác viên BM Quy hoạch đất

33

Trần Minh Trang Cử nhân Nhân viên

34

Nguyễn Khắc Huy Thạc sỹ Nhân viên