GIỚI THIỆU CHUNG

 

Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường

Tên tiếng Anh: Consulting Center of Technological Sciences for Natural Resources and Environment

– Tên giao dịch quốc tế: CCTSNRE

– Trụ sở của Trung tâm đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

– Địa chỉ: Phòng 101 và 102, Nhà B2, Khoa Quản lý đất đai, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

– Điện thoại: 024.32.12.7990       Fax: 04.3.8760.476

– Email: cctsnre@vnua.edu.vnhaisardc@gmail.comdovannha@vnua.edu.vn

Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) được đổi tên theo Quyết định số 938/QĐ-NNH, ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (QĐ đổi tên từ tên Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững được thành lập từ năm 26/3/1996 thành tên Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường).

Năm 2014, theo Quyết định số: 441/QĐ-TTg  ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thay đổi tên từ Đại học Nông nghiệp Hà Nội thành Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và đổi Bộ chủ quản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2015 Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường xin thay đổi lần thứ nhất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ:

Số A – 42/2012/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2012 và thay đổi lần thứ nhất ngày 06/4/2015

Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường được Nhà nước cấp Giấy phép Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Thông tư 115 của Nhà nước, có con dấu, tài khoản, mã số thuế với chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực sau:

1. Tư vấn, chuyển giao các loại giống cây trồng; Vật tư nông nghiệp; Hóa chất nông nghiệp; Phân hữu cơ; Phân hữu cơ vi sinh; Phân nén chậm tan; Thuốc bảo vệ thực vật.

2. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thực hiện các hoạt động tư vấn: (Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đo đạc bản đồ địa chính các tỷ lệ; Thống kê, kiểm kê đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Quy hoạch nông nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Đánh giá phân hạng đất; Đánh giá thoái hóa đất; Xây dựng bản đồ đất; Phân tích mẫu đất, nước; Xử lý môi trường; Quy hoạch môi trường; Đánh giá tác động môi trường chiến lược); Chuyển giao công nghệ; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường nông nghiệp nông thôn.

3. Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm đất, nước, nông nghiệp và nông thôn. Triển khai sản xuất thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu (chế phẩm sinh học, xử lý phế thải công, nông nghiệp; phân bón hữu cơ đa chức năng)./.

Trung tâm luôn tìm kiếm các cơ hội, điều kiện cho cán bộ cộng tác với Trung tâm tham gia các hội thảo, hội nghị, hoạt động nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn với các chương trình nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững, về tài nguyên môi trường nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Trung tâm đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tư vấn khoa học, tập huấn và tiếp cận với sản xuất thực tế, đến cộng đồng nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường để triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận nông dân. Xây dựng cơ sở vật chất tài liệu khoa học kỹ thuật cho Trung tâm, tạo điều kiện cho cán bộ của Trung tâm và bất kỳ Cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước đến Trung tâm làm việc, hợp tác khoa học một cách hiệu quả nhất.

Với Tiêu chí: UY TÍN TẠO NÊN GIÁ TRỊ, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường luôn lắng nghe và sẵn sàng hợp tác với hiệu quả cao nhất.