ĐẤT, PHÂN BÓN DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

 

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

1

Phân tích mẫu đất tỉnh Sơn La thuộc nhiệm vụ “Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Sơn La”

Trung tâm Đánh giá đất

2

Thực hiện Điều tra, đánh giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Trung tâm Đánh giá đất

3

Phân tích mẫu đất Gia Lai phục vụ dự án: “Điều tra đánh giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020”

Trung tâm Đánh giá đất

4

Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

5

Đánh giá đặc tính nông hóa – thổ nhưỡng của đất sản rau củ tại Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tổ chức Good Neighbors International (GNI)

6

Lập đề cương, dự toán dự án Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La