ĐO ĐẠC, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

 

TT TÊN DỰ ÁN
1 Tư vấn đo vẽ lập bản trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ lập hồ sơ đất để xin giao xây dựng dự án: Đường GTLT từ TL 283 đi Liễu Ngạn đoạn qua xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
2 Trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) khu đất tỷ lệ 1/500 phục vụ lập hồ sơ đất để xin giao xây dựng dự án: Đường trục xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
3 Lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
4 Lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: ĐTXD công trình Đường giao thông từ TL 283 mới đi thôn Liễu Ngàn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
5 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các xã của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.