Thiết lập Phòng thực nghiệm Sinh thái Nông nghiệp phục vụ đào tạo Thạc sĩ Sinh thái Nông nghiệp

Dự án CDAE – Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về Sinh thái nông nghiệp, thuộc chương trình Erasmus+ do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học cho Việt Nam, Philippine, Sri Lanka. Các đối tác của dự án gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Việt Nam), Benguet State University (Phillipine), Central Luzon State University (Philippine), Rajarata University (Sri Lanka), University of Peradeniya (Sri Lanka), Mendel University in Brno (Cộng hòa Séc), Instituto Politecnico De Coimbra (Bồ Đào Nha), Novel Group Sarl (Luxembourg).

Trong khuôn khổ dự án, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai và hoàn thiện xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp. Dự kiến, chương trình thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp sẽ được tuyển sinh trong năm 2023. Chương trình đào tạo có thời lượng 60 tín chỉ,  thời gian đào tạo 2 năm được xây dựng dựa trên khung đào tạo và tư vấn của các trường đối tác Châu Âu. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học ngành Sinh thái nôn nghiệp là các giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các chuyên gia từ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được Dự án CDAE đầu tư Phòng thực nghiệm Sinh thái Nông nghiệp với các thiết bị phục vụ thực hành thực tập hiện đại như:  máy bay không người lái (UAV), máy đo cường độ ánh sáng, máy đo đa chỉ tiêu, máy tính … phục vụ thực hành và nghiên cứu về sinh thái nông nghiệp.

Các thiết bị hiện đại tại phòng thực nghiệm Sinh thái nông nghiệp

Cùng với các trang thiết bị hiện đại hiện được có của Khoa Tài nguyên và Môi trường, việc tăng cường bổ sung một số thiết bị cho Phòng thực nghiệm Sinh thái Nông nghiệp trong khuôn khổ Dự án CDAE, chất lượng đào tạo của Khoa Tài nguyên và Môi trường chắc chắn sẽ được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu đào tạo về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như yêu cầu từ các nhà tuyển dụng.

Dự án CDAE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.