Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Đặng Xuân Hòa

Sáng ngày 22/3/2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Đặng Xuân Hòa, chuyên ngành Quản lý đất đai, mã số 9 85 01 03, với đề tài Nghiên cứu vốn hóa đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội” dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Đặng Hùng Võ và PGS.TS. Trần Hữu Cường.

Tới dự Lễ bảo vệ có PGS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Học viện, các phòng ban và khoa chuyên môn, thành viên Hội đồng đánh giá luận án, giảng viên hướng dẫn, cán bộ, giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trường cùng người thân, bạn bè của NCS.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Trọng Phương, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Xuân Hòa.

GS.TS. Trần Trọng Phương – chủ tịch HĐ thông qua lý lịch NCS

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của các phản biện, ủy viên, các thành viên Hội đồng nhận xét, đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh, bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án.

NCS Đặng Xuân Hòa trình bày tóm tắt luận án

Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Xuân Hòa với mục đích đánh giá thực trạng vốn hóa đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 thông qua các phương thức vốn hóa đất đai (VHDD) trong khu vực nhà nước, xác định một số yếu tố ảnh hưởng và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến VHDD  thông qua giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả VHDD trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả của Luận án đã xác định được 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến VHĐĐ thông qua giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nhóm yếu tố này đều ảnh hưởng cùng chiều (thuận) với kết quả thực hiện VHĐĐ. Mức độ ảnh hưởng theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất: Nhóm yếu tố chính sách pháp luật về giao đất, cho thuê đất; Nhóm yếu tố về đặc điểm thửa đất; Nhóm yếu tố về người SDĐ; Nhóm yếu tố thị trường QSDĐ và Nhóm yếu tố tình hình phát triển của địa phương. Trên cơ sở phân tích SWOT các phương thức VHĐĐ và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, luận án đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả VHĐĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi Lễ bảo vệ

ề mặt khoa học Hội đồng đánh giá Luận án đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về các phương thức VHĐĐ trong khu vực nhà nước, các yếu tố ảnh hưởng đến VHĐĐ, về thực tiễn kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở, căn cứ, nguồn tài liệu tham khảo để các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý nhà nước sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật phù hợp hơn với tình hình thực tế của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện VHĐĐ, đem lại nguồn lực tài chính từ đất đai cho phát triển đất nước.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của NCS Đặng Xuân Hòa. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án tiến sĩ. Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành. PGS.TS. Trần Trọng Phương Chủ tịch Hội đồng đã đọc Nghị quyết và được Hội đồng thông qua, đồng thời đề nghị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp bằng Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cho NCS Đặng Xuân Hòa.

Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng tân tiến sĩ

Trong sự vui mừng và xúc động, tân tiến sĩ Đặng Xuân Hòa gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc tại Học viện, lời tri ân tới các thầy hướng, bạn bè và gia đình vì đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS hoàn thành luận án của mình. Với học vị mới, tân tiến sĩ xin hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.